Aktuality

Vážení klienti,
v prípade potreby osobnej TERAPIE možnosť kontaktovať kolegu, terapeuta
GABRIEL LUKÁCS  
0948 100 229 (rýchla dostupnosť)

 

Od 01.01.2017 je ambulancia certifikovaným pracoviskom dopravnej psychológie

Otestujte sa:

Ste ohrození syndrómom vyhorenia?


Oznam pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára STIAHNUŤ

Kalendár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Len v PRIRODZENEJ SAMOZREJMOSTI spočíva záruka PRAVDY.

Gabriel Lukács Volám sa Gabriel Lukács. Narodil som sa 4.3.1978 v Rimavskej Sobote.

Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach.

14 rokov som pôsobil ako poradca pre systém SAP. Získal som cenné skúsenosti v oblasti školenia kľúčových a koncových používateľov systému. Pomáhal som používateľom aj prekonávať strach z prechodu na nový systém.

Po skončení tohto obdobia som sa venoval usporiadateľskej činnosti. V spolupráci s mojou manželkou sme organizovali rôzne pobyty v Košiciach a okolí, hlavne pre rodiny s deťmi. Pobyty sme naplnili zmysluplnými činnosťami ako pohybové aktivity, hry, tance, spev, maľovanie.

Pri týchto činnostiach som sa začal zaujímať o sebarozvoj cez rôzne činnosti. Bol som študentom prvého ročníka Školy empatie v Košiciach.

Cez myšlienku UP2YOU som spolupracoval v tomto období aj so skupinou, kde sme riešili nové formy a spôsoby, ako pomôcť spoločnostiam lepšie sa postarať o svojich zamestnancov. Výsledkom nášho snaženia bolo niekoľko úspešných prezentácií pre rôzne firmy v Košiciach (ako napríklad T-Systems,...)

Od 1.1.2021 pôsobím ako SZČO. Pracoval som ako obchodný zástupca pre firmu, ktorá sprostredkuje priemyselné farby. Dočasne som vypomáhal aj ako maliar bytových priestorov.

Od 9.4.2021 pôsobím ako terapeut v oblasti rozvoja ľudí. Pomáham im prekonávať životné výzvy spojené so strachom, v prípade vážnej krízy pomáham nasmerovať ako ďalej.

Ponúkam:

  • Terapeutický rozhovor na témy, ktoré prináša život.
  • Pomoc so šoférovaním, ak je prítomný nejaký psychický blok.
  • Zážitkové maľovanie pre deti a dospelých s terapeutickým účinkom.
  • Riešenie krízových situácií.

Terapeutický rozhovor
Ak Vám život priniesol nejakú udalosť (výzvu, prekážku), ktorá Vás zastavila a cez ktorú neviete prejsť sám (sama), ponúkam rozhovor s terapeutickým účinkom.

Pri rozhovore Vás vypočujem, z toho spravím obraz pre seba a podám Vám spätnú väzbu. Pomôžem Vám hlbšie sa ponoriť do témy a zároveň, z mojej perspektívy Vám poskytnem pohľad zhora.

Na konci rozhovoru Vám pomôžem sformulovať prianie pre seba smerom do budúcnosti na základe toho, čo ste zistili počas prieskumu Vašej témy.

Pomoc so šoférovaním

  1. Napriek tomu, že máte vodičské oprávnenie, bojíte sa šoférovať úplne sám (sama). V tom prípade Vám môžem pomôcť ako spolujazdec (inštruktor) v premávke, a zistíme spolu, čo Vám robí ťažkosti.
  2. Ak máte za sebou dopravnú nehodu alebo inú nepríjemnú udalosť, ktorá Vás blokuje v tom, aby ste pokračovali so šoférovaním, môžem Vám pomôcť cez terapeutický rozhovor na danú tému.

Zážitkové maľovanie
Ak máte problém o svojej téme hovoriť, skúste maľovanie spoločného obrazu na veľké plátno s akrylovými farbami.

Pomôžem Vám. Pripravím priestor, nastavím časový interval, prinesiem plátno a farby, poviem Vám k tomu základné informácie a môžeme začať.

Počas maľovania máte úplnú slobodu prejavu.

Môžem sa k Vám pridať, ak chcete, ale nemusím.

Môže sa k Vám pridať niekto iný... (muž, žena, dieťa, rodič, starý rodič...)

Môžete maľovať v tichu alebo pustiť príjemnú hudbu v pozadí. Vzniknutý obraz má výpovednú hodnotu, skrýva v sebe viac ako slová. Samotný priebeh tvorenia má upokojujúci a liečivý účinok a na konci sa dozviete o sebe viac.

Krízová konzultácia
Ponúkam rýchlu pomoc v prípade, ak sa Vám stane nečakaná životná udalosť a neviete ako ďalej.

V tom prípade mi zavolajte a cez rozhovor zistím viac, čo sa stalo, ako je to súrne, aké sú možnosti, ako ďalej, aké riešenia prichádzajú do úvahy.

Môžem prísť ja za Vami alebo prídete Vy za mnou.

Moja ponuka platí pre jednotlivcov, aj pre skupinu.

Každá kríza je iná, jedinečná.

Dôležitá je ochota a chcenie krízu prekonať.

Uplatňujem individuálny prístup.

Dôvera na prvom mieste.

 

Gabriel Lukács 

Kontak: lukacs.gabriel@gmail.com, 0948 100 229