Aktuality

Vážení klienti,
momentálne sú osobné TERAPIE  a príjem nových klientov dočasne nedostupné, až do odvolania.
Ospravedlňujem sa za dočasnú nedostupnosť služieb a ďakujem za porozumenie.
Mgr. Ľubica Dusková Lejková

 

Od 01.01.2017 je ambulancia certifikovaným pracoviskom dopravnej psychológie

Otestujte sa:

Ste ohrození syndrómom vyhorenia?


Oznam pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára STIAHNUŤ

Kalendár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Názov Podrobnejší popis Cena v €
Individuálna psychoterapia 50 min. 25 EUR
Párová psychoterapia 50 min. 35 EUR
Psychologická konzultácia 30 min. 20 EUR
Psychologické vyšetrenie, neuropsychologická diagnostika samotné vyšetrenie, vyhodnotenie, spracovanie výsledkov, písomná správa / 1 hod. 40 EUR
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu-držiteľa zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane a streliva 55 EUR
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla / vyšetrenie vodičov / inštruktorov autoškoly
60 EUR
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov - nariadené Policajným zborom 100 EUR
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na prácu v SBS bez zbrane 40 EUR
Verbálna intervencia, interpretácia testových výsledkov za každých začatých 30 min.
10 EUR
Nácvik relaxačných techník svalová relaxácia, autogénny tréning 30 min. 10 EUR
Relaxácia pre budúce mamičky 30 min. 10 EUR
Individuálna terapia zameraná na tréningy pamäti 30 - 50 min. 15 - 20 EUR
Potvrdenie so správou o absolvovaní terapie, vyšetrenia   10 EUR
Vyhotovenie duplikátu psychologického nálezu   2 EUR
Potvrdenie o celodennom ošetrení   1 EUR
Náhrada za stratu času pre neprítomnosť klienta v dohodnutom termíne   100% ceny
Príplatok mimo ordinačných hodín
za každú začatú polhodinu 10 EUR

aktualizované: 02.01.2017 Mgr.Ľubica Dusková Lejková